Omschakelbrochures

De omschakelbrochures geven een overzicht van de belangrijkste veranderingen op je bedrijf tijdens het omschakelen naar een biologische productie. 

Bio-ondernemers uit België kunnen deze brochures gratis bestellen, downloaden of online lezen. Voor verzending naar het buitenland neem je contact op met BioForum.

Achteraan elke omschakelbrochure staat een lijst met nuttige adressen. Voor de meest up-to-date versie van die lijst, kijk je hier

Omschakelbrochure kleinfruit

online lezen
download
bestellen - gratis 

Omschakelbrochure pitfruit

​online lezen
download
bestellen - gratis

Omschakelbrochure akkerbouw en vollegrond, fijne groenten en glasgroenten

online lezen
download
bestellen - gratis

Omschakelbrochure melkvee

online lezen
download
bestellen - gratis

Omschakelbrochure vleesvee

online lezen
download
bestellen - gratis

Omschakelbrochure varkens

​online lezen
download
bestellen - gratis

 

Omschakelbrochure kippen

​online lezen
download
bestellen - gratis