Publicaties BioForum

BioForum Vlaanderen publiceert regelmatig brochures over onderwerpen die jou als bio-ondernemer aanbelangen.

Bio-ondernemers uit België kunnen deze brochures gratis bestellen, downloaden of online lezen. Voor verzending naar het buitenland neem je contact op met BioForum.

Bouw snel en gratis een eigen website
Je kan als kleinschalige biologische ondernemer snel, makkelijk en gratis een eigen website op poten zetten. BioForum toont je in deze handleiding hoe en waarom. 
Publicatiedatum: 2016

online lezen
download

Protocol pesticidenresidu's 
Dit protocol dient als leidraad voor de interpretatie van analyseresultaten op bestrijdingsmiddelen in biologische producten.
Publicatiedatum: 2015

online lezen
download

Samenwerken in de korte keten: van collega's tot partners
Zou je graag samenwerken met andere bioboeren, maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Deze brochure geeft je niet alleen heel veel nuttige informatie over bestaande samenwerkingsvormen, maar wil je ook inspireren via verschillende praktijkvoorbeelden.  
Publicatiedatum: 2014

online lezen
download

 

Starten met biolandbouw 
BioForum Vlaanderen maakte een stappenplan om bioboer te worden voor wie nog niet boert. Deze startersbrochure helpt jou op weg om een concreet bedrijfsplan uit te werken. 
Publicatiedatum: 2013
Laatste update: april 2015 

online lezen
download

 

Kansen en bedreigingen
voor de biologische verwerking van voeding 

Een rapport over de kansen in de bioverwerking, in samenwerking met ILVO, Flanders' FOOD en IWT.
Publicatiedatum: 2013

online lezen
download

Van om de hoek: aan de slag met korte keten 
BioForum maakte, met steun van de Vlaamse Overheid, de brochure "Van om de hoek: aan de slag met korte keten." Aan de hand van zes voorbeelden uit de biosector krijg je praktische tips en inspiratie voor je eigen korte keteninitiatief. 
Publicatiedatum: 2012

online lezen
download
bestellen - gratis

Compostbrochure
Agro-ecologische aanpak op jouw bedrijf

Vanuit de praktijk wordt steeds duidelijker hoe belangrijk boerderijcomposteren is voor een landbouwbedrijf. Toch zijn er zijn nog heel wat vragen bij de praktische haalbaarheid. BioForum helpt je deze drempels te overwinnen.
Publicatiedatum: 2013

online lezen
download

Bio & de wet
Deze online publicatie maakt je wegwijs door alle Europese en Vlaamse wetteksten die betrekking hebben op de biosector. Bio & de wet bestaat in vier versies: dierlijke productie, plantaardige productie, verwerking van levensmiddelen en verwerking van veevoeders. 

online lezen

Bio bij de overheid
Als overheid mag je bio opnemen als criterium in je aanbestedingsdossier. Je leert er alles over in onze brochure Bio bij de overheid. 
Publicatiedatum: 2014

Online lezen
Downloaden

Bio-aardappelen: kwaliteit van veld tot bord
Deze publicatie biedt jou als professionele aardappelteler eengoede basis voor de productie van kwalitatief hoogwaardige bio-aardappelen.
Publicatiedatum: 2013

online lezen
downloaden

Kippen zonder verenpikken
Ervaringen van biopluimveehouders en onderzoek leren hoe je verenpikken kan voorkomen in systemen met loslopende kippen met uitloop.
Uitgegeven door Louis Bolk Instituut
download
bestellen - niet-leden 10 euro + verzendingskost, leden enkel verzendingskost

Teelttechniek uitloopbeheer kippen + dvd
Praktische handleiding over uitloop en het beheer ervan. De voorbeelden zijn bedoeld als inspiratiebron voor de inrichting van de uitloop. 
Uitgegeven door Blivo
bestellen - niet-leden 4 euro brochure, 9 euro dvd + verzendingskost, leden enkel verzendingskost

Teeltechniek ruwvoederbeheer
Deze brochure geeft een beeld van ruwvoederteelt op biobedrijven en licht de resultaten van veldproeven met tal van mengteelten toe.
bestellen - niet-leden 4 euro + verzendingskost, leden enkel verzendingskosten

 

 

Grasklaverboek
Met deze praktisch gids leer je succesvol klaver telen.
Uitgegeven door Blivo
bestellen - niet-leden 5 euro + verzendingskost, leden enkel verzendingskost
 

Onkruidbeheersing
Deze uitgave somt alle mogelijkheden op waarmee je aan onkruidbeheersing zonder herbiciden kan doen
Uitgegeven door Blivo 
bestellen - niet-leden 5 euro + verzendingskosten, leden enkel verzendingskosten