Home

17 december 2014

Wervel bracht Kurt Sannen van BioForum, Vera Dua van Bond Beter Leefmilieu en Leen Laenens van Velt samen rond de tafel om over agro-ecologie te praten. Het gesprek werd geleid door Luc Van Krunkelsven.

17 december 2014

De Europese landbouwministers hebben op 15 december besloten om de aanpak ten opzichte van de nieuwe bio-verordening te wijzigen.

15 december 2014

Uit het meest recente rapport over de monitoring van restanten van gewasbeschermingsmiddelen op voedingswaren blijkt dat er op biovoeding zelden pesticidenresidu's worden gevonden.

15 december 2014

Op uitnodiging van Wervel werd er op bioboerderij De Zonnekouter in Machelen-aan-de-Leie nagedacht over de kwaliteit van onze landbouwgronden.