Home

26 oktober 2016

De oppervlakte die in de EU aan biolandbouw wordt besteeds is tussen 2010 en 2015 gestegen van 9 tot 11 miljoen hectare, zo blijkt uit de jongste gegevens van Eurostat. Van alle bruikbare landbouwgrond in de EU gaat nu 6,2 procent naar biolandbouw.

21 oktober 2016

Op initiatief van de provincie West-Vlaanderen, onderzoekscentrum Inagro en het Departement Landbouw en Visserij werd een netwerkdag georganiseerd rond agro-ecologie en biolandbouw voor personeel uit het land- en tuinbouwonderwijs.

18 oktober 2016

Met de website Farmers2Farmers.org wil Greenpeace een platform creëren om de ecologische landbouw in Europa te ondersteunen. Boeren uit verschillende Europese landen kunnen er hun kennis en ervaring delen.

13 oktober 2016

In een nieuwe resolutie pleit de Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement voor meer diversificatie in de landbouw. Die aanbeveling kwam onder meer tot stand dankzij de inbreng van BioForum Vlaanderen.